Advokat Goran Maksić

Pouzdana pravna podrška

Kontaktirajte nas

Informacije

Specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima i organima uprave Bosne i Hercegovine u građanskim predmetima, privrednim sporovima, te odbrana u krivičnim postupcima.

Strogo poštujem principe profesionalne tajnosti te izbjegavam poslove u kojima postoji konflikt interesa. Profesionalno izvršavavam naloge klijenata uz maksimalno poštovanje interesa klijenata i pridržavam se kodeksa advokatske etike.

free Template free Template

Biografija

Goran Maksić, rođen dana 11.07.1988. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završio je Brodu. Diplomirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Postdiplomske studio je završio 2018. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu, na katedri za maloljetničko krivično pravo sa prosječnom ocijenom od 9,29. Pravosudni ispit je položio takođe u Sarajevu, dana 05.10.2016. godine, pred komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Radnu karijeru je započeo kao pripravnik u Rafineriji nafte u Brodu, dok je dalju karijeru nastavio u opštini Brod, gdje je jedno vrijeme obavljao dužnost načelnika odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju. Advokatski ispit je položio 2020. godine, dok od 01.03.2021. godine samostalno obavlja stručnu praksu u advokatskoj kancelariji Maksić. Od stanih jezika aktivno govori engleski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.

Podrška 24/7

Na sva Vaša pitanja odgovaram brzo i kvalitetno, bilo da ste poslali pitanje putem eletronske pošte ili sa drugih medija.

Niko nije iznad zakona

Za mene ne postoji standardni klijent, već samo klijent kojem je omogućena visokokvalifikovana pravna podrška sa garancijom tajnosti.

Kuća prava

Da mihi factum dabo tibi jus - Daj mi činjenice, dat ću ti pravo.

Besplatna konsultacija

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas

Garancije

Advokatura i advokatske usluge nisu samo posao, niti se oni mogu podvoditi u nekakve kalupe i standarde. Biti kreativan i istrajan uopšte, podrazumjeva iznalaženje bolje ideje, radi dolaska do optimalno najidealnijeg pravnog rješenja.

Kvalifikovan sam da probleme prepoznamo u njihovoj ranoj fazi, uradim detaljnu analizu potrebnih pravnih aktivnosti, a onda i zajednički riješimo problem.

free Template free Template
Garancija ekskluzivnosti

Godišnje rješavam samo ograničeni broj slučajeva i klijenata. To Vam garantuje da ćete biti ekskluzivno, brzo i kompetentno zastupani i savjetovani na najvišem nivou te da će se svaka Vaša želja biti praćena s punom predanošću. Kao Vaš advokat, ja sam samo na Vašoj strani i dajem 100%.

Najbolje od najboljeg je dovoljno dobro za naše klijente. Stoga ne štedim trud i troškove kako bismo postigli najbolji rezultat za naše klijente. To također uključuje da uvijek nezavisno raščistimo sve prednosti i nedostatke različitih pristupa i uopšteno preferiramo pogodnu-nagodbu od pravnog spora u korist naših klijenata, kada je to moguće.

Prihvatam samo naloge koje možemo savršeno riješiti u skladu s mojim područjima specijalizacije. Kao advokatska kancelarija radim samo ono za što smo specijalizovano i iz čega imamo dugogodišnje praktičnog iskustvo. Garantujem efikasno davanje advokatskih usluga.

Garantujem Vam da se sve aktivnosti i advokatske usluge pružaju usklađeno s Vašim slučajem i Vašim potrebama te da će Vas naša advokatska kancelarija zastupati u skladu s našim visokim standardima kvalitete.

Oblasti rada

.

Krivični i prekršajni postupci

Kazneno odnosno krivično djelo je takvo ponašanje čovjeka kojim se povređuju vrednote koje predstavljaju temelje društva, bez kojih društvo ne bi moglo opstati ili bi bila ugrožena njegova sigurnost.

Za materijalni pojam kaznenog djela potrebna je i određena kvaliteta ljudske radnje. Neke vrijednosti štite se prijetnjom kazne od svih vrsta napada, ali kod mnogih to nije potrebno ako se njihova zaštita postiže u dovoljnoj mjeri u drugim granama prava.

Krivično delo je društveno opasno delo koji pravni poredak zabranjuje pod pretnjom primene krivične sankcije.

Bankarsko pravo i finansije

Pomažem klijentima u odabiru odgovarajućih sredstava obezbjeđenja u cilju zaštite njihovih interesa u finansijskim ugovorima i savetujemo o prednostima i manama različitih sredstava obezbeđenja.

Mjenica je jednostrani pravni posao u kome njen izdavalac (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da korisniku mjenice (remitentu) isplati određeni iznos novca ili se njom obavezuje da će sam ispuniti tu isplatu. Nužno i obavezno je prati mjenična izjava ili sporazum između izdavaoca i primaoca mjenice o tome kad i kako imalac mjenice može upotrebiti tu mjenicu i koje elemente – podatke u nju može unijeti.

Razvodi braka, porodično i nasljedno pravo

Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa koji nastaju između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i drugih srodnika po krvi i usvojenju, te odnosa starateljstva.

Razvod braka predstavlja prestanak bračne zajednice u trenutku kada su oba bračna druga živa. Od poništenja braka se razlikuje u tome što brak do trenutka rastave ostaje valjanim, odnosno što uvijek može proizvoditi određene pravne učinke po bračne partnere.

Ostavinski postupak je vanparnični redovni sudski postupak koji se pokreće nakon što sud primi smrtovnicu ostavitelja ili izvadak iz matice umrlih.

Radno pravo

Pružam pravnu pomoć radnicima kojima su povređana prava iz oblasti radnih odnosa u ostvarivanju prava kod poslodavca i zastupam u disciplinskim postupcima pred nadležnim organima, a naročito pred sudovima.

U radnom pravu radnik koji je dobio nezakonit otkaz, ima pravo vraćanja na poslove koje je prethodno obavljao ili druge odgovarajuće poslove.

U slučaju utvrđenja nezakonitosti otkaza, radniku pripada naknada plata za vremenski period tokom kojeg je zbog nezakonitog otkaza bio onemogućen raditi i za obavljeni rad primati platu.

Upravno pravo

Svojim klijentima pružam pravno savjetovanje i zastupanje po pitanju državljanstva, boravak i rad stranaca, te pružamo sve ostale advokatske usluge radi ostvarivanja prava iz upravnog postupka, i u upravnim sporovima pred sudovima protiv konačnih i pravosnažnih rješenja iz upravnih postupaka koja su donesena nezakonito na uskraćivanje Vaših prava.

Pomažem klijentima u istupanju u javnim nabavkama, pred organima lokalne uprave i nadležnog ministarstva radi dobijanja lokacijskih uslova, građevinskih saglasnosti za izvođenje radova, upotrebih dozvola, ali i u postupcima upisa i izdavanja iz zemljišno – knjižnih i katastarskih evidencija.

Pravo privrednih društava

opisuje propise koji se odnose na pitanja koja proizalaze izravno iz ciklusa privrednog društva, od samog osnivanja, finansiranja, upravljanja, pa do prestanka privrednog društva.

Građansko pravo

je skup pravila koja definišu i štite prava građana, nude pravna sredstva koja se mogu zahtijevati u sporu i obuhvata područja prava kao što su ugovorno pravo, naknada štete, imovinsko i porodično pravo.

Autorsko pravo

je pravo koje uživaju stvaraoci (autori) književnih, naučnih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenje svog djela, a uključuje i sistem zaštite tih prava.

Pravo osiguranja

je zbir zakona koji se odnose na osiguranje. To je grana prava koja reguliše pojam osiguranja, uključujući polise osiguranja i potraživanja iz istog osnova.

Imovinsko pravo

je pravno područje koje uređuje različite oblike vlasništva i posjeda na nekretninama i pokretnoj imovini u okviru pravnog sistema.

Radno pravo

uglavnom definiše prava i obveze između poslodavaca i zaposlenika. Zakon određuje šta poslodavci mogu očekivati od svojih zaposlenih, a šta poslodavci mogu tražiti od svojih zaposlenih i koja su prava radnika na i u vezi sa poslom.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno me kontaktirajte.


  • Email kancelarija.maksic@gmail.com
  • Telefon +387 66 480 172
  • Adresa Kralja Petra Prvog 32
    Derventa
    74 440